Odstoupení od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, byla-li předmětná kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojeně s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní přepravou. Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

Jak mám postupovat?

 • Vracené zboží uveďte do původního stavu, v jakém Vám bylo dodáno a pečlivě jej zabalte, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.
 • Zkontrolujte, zda balení obsahuje vše, co bylo na základě kupní smlouvy dodáno, a to včetně dokumentace, veškerého příslušenství i případných dárků obdržených spolu se zbožím.
 • Zboží doplníte o kopii prodejního dokladu a podepsaný originál písemného odstoupení od kupní smlouvy (pečlivě vyplňte a zkontrolujte číslo účtu, kam Vám budou peníze vraceny).

 

Odstoupení od smlouvy Kačka - kojenecké váhy_formulář

Kam mám zboží vrátit?

 • Pro dopravu zpět prostřednictvím Zásilkovny můžete využijete kód pro zpětnou zásilku: "96893610". V tomto případě Vám bude účtováno dopravné ve výši 75 Kč.
 • Zboží je možné odeslat jakoukoliv jinou přepravní službou na adresu naší provozovny: KATKA obchod, s. r. o. (www.kojenecke-vahy.cz), V Šipce 670/3, 301 00  Plzeň.
 • Náklady spojené s vrácením zboží, náklady na uvedení zboží do původního stavu i rizika spojená s přepravou zboží k nám nese kupující. V případě zasílání prostřednictvím přepravní služby je vhodné případné připojištění zásilky pro případ ztráty nebo poškození.

Kdy mi budou vráceny peníze?

 • Vrácené zboží bude přezkoumáno za účelem zjištění jeho kompletnosti, jeho opotřebení případně jeho spotřebování.
 • Peníze budou poukázány na účet kupujícího, uvedený v odstoupení od smlouvy, do 14 dnů.

Co dělat, bylo-li zboží opotřebeno

 • Pokud u zboží byly odstraněny bezpečnostní přelepky a zboží bylo používáno může být původní cena ponížena o dobu užívání dle standartního ceníku zveřejněného na našem webu.

Do kdy lze zboží vrátit

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží kupujícím.

Příklad: Byla-li zásilka doručena např. v pátek, počíná lhůta pro odstoupení o kupní smlouvy běžet již od soboty, nikoliv až od následujícího pracovního dne, tedy od pondělí.

Mohu vrátit jakékoliv zboží?

 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

Další informace k odstoupení od kupní smlouvy najdete v Obchodních podmínkách.